ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "kick back"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    kick back

    กริยาช่อง 2 kicked back

    กริยาช่อง 3 kicked back

    หมวด Regular Verb

คำกริยา ที่คล้ายกับ "kick back"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
come backcame back
look backlooked back
pare backpared back
spring backsprang back / sprung back
set backset back
strike backstruck back
sit backsat back
answer backanswered back
call backcalled back