ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "kick about"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  kick about

  กริยาช่อง 2 kicked

  กริยาช่อง 3 kicked

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "kick about"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
kick inkicked
kick aroundkicked
kick offkicked
kick outkicked
kick around withkicked
kick upkicked
kickkicked
kick downkicked down
hear aboutheard about