ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "kick"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  kick

  กริยาช่อง 2 kicked

  กริยาช่อง 3 kicked

  แปลว่า เตะ

  หมวด Regular Verb

คำกริยา ที่คล้ายกับ "kick"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
kick inkicked
kick aroundkicked
kick aboutkicked
kick offkicked
kick outkicked
kick around withkicked
kick upkicked
kick downkicked down
kick backkicked back