ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "khow"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    khow

    กริยาช่อง 2 [Know] ไม่ใช่ khow ต้องเป็นตัว n ไม่ใช่ h

คำกริยา หมวด "ไม่ระบุ" เหมือนกับ "khow"   ได้แก่