ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "key on"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  key on

  กริยาช่อง 2 keyed

  กริยาช่อง 3 keyed

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "key on"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
keykeyed
key in onkeyed
key inkeyed
key tokeyed
key upkeyed
key downkeyed down
spring onsprang on / sprung on
bear onbore on
catch oncaught on