ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "key in on"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  key in on

  กริยาช่อง 2 keyed

  กริยาช่อง 3 keyed

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "key in on"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
key onkeyed
key inkeyed
sit in onsat in on
let in onlet in on
be in onwere in on
walk in onwalked in on
close in onclosed in on
move in onmoved in on
look in onlooked in on