ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "keep up"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  keep up

  กริยาช่อง 2 kept up

  กริยาช่อง 3 kept up

  แปลว่า ทำต่อไป

  หมวด Irregular Verb

คำกริยา ที่คล้ายกับ "keep up"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
keep up atkept up at
keep up withkept up with
break upbroke up up
wrap upwrapt up / wrapped up
spring upsprang up / sprung up
speed upsped up / speeded up
wake upwaked up / woke up
blow upblew up
draw updrew up