ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "keep in with"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  keep in with

  กริยาช่อง 2 kept in with

  กริยาช่อง 3 kept in with

  แปลว่า เก็บไว้ด้วย

  หมวด Irregular Verb

คำกริยา ที่คล้ายกับ "keep in with"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
keep inkept in
keep up withkept up with
tie in withtied
fit in withfitted