ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "keep back"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  keep back

  กริยาช่อง 2 kept back

  กริยาช่อง 3 kept back

  แปลว่า เก็บกลับ

  หมวด Irregular Verb

คำกริยา ที่คล้ายกับ "keep back"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
come backcame back
look backlooked back
pare backpared back
spring backsprang back / sprung back
shoot backshot back
die backdied back
drop backdropped back
pay backpaid back
pull backpulled back