ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "keep away"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  keep away

  กริยาช่อง 2 kept away

  กริยาช่อง 3 kept away

  แปลว่า ระวังอย่าเข้าไปใกล้

  หมวด Irregular Verb

คำกริยา ที่คล้ายกับ "keep away"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
eat awayate away
drop awaydropped away
wash awaywashed away
clear awaycleared away
scare awayscared away
hide awayhid away
drive awaydrove away
blow awayblew away
shut awayshut away