ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "keel over"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  keel over

  กริยาช่อง 2 keeled

  กริยาช่อง 3 keeled

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "keel over"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
keelkeeled
spill overspilt over / spilled over
throw overthrew over
push overpushed over
start overstarted over
stay overstayed over
talk overtalked over
wash overwashed over
do overdid over