ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "juxtapose"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  juxtapose

  กริยาช่อง 2 juxtaposed

  กริยาช่อง 3 juxtaposed

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale