ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "jump off"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  jump off

  กริยาช่อง 2 jumped off

  กริยาช่อง 3 jumped off

  แปลว่า กระโดดออก

  หมวด Regular Verb

คำกริยา ที่คล้ายกับ "jump off"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
spin offspan off / spun off
bring offbrought off
fall offfell off
sell offsold off
shave offshaved off
show offshowed off
call offcalled off
carry offcarried off
close offclosed off