ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "jump at"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  jump at

  กริยาช่อง 2 jumped at

  กริยาช่อง 3 jumped at

  แปลว่า กระโดดไปที่

  หมวด Regular Verb

คำกริยา ที่คล้ายกับ "jump at"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
fly atflew at
swing atswung at
keep atkept at
tear attore at
pick atpicked at
catch atcaught at
stick atstuck at
play atplayed at
talk attalked at