ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "jumble"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  jumble

  กริยาช่อง 2 jumbled

  กริยาช่อง 3 jumbled

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale