ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "juice up"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  juice up

  กริยาช่อง 2 juiced

  กริยาช่อง 3 juiced

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "juice up"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
juicejuiced
break upbroke up up
spring upsprang up / sprung up
speed upsped up / speeded up
wrap upwrapt up / wrapped up
wake upwaked up / woke up
bring upbrought up
do updid up
meet upmet up