ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "joust"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  joust

  กริยาช่อง 2 jousted

  กริยาช่อง 3 jousted

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale