ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "jot"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  jot

  กริยาช่อง 2 joted

  กริยาช่อง 3 joted

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale