ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "jostle"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  jostle

  กริยาช่อง 2 jostled

  กริยาช่อง 3 jostled

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale