ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "joke"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  joke

  กริยาช่อง 2 joked

  กริยาช่อง 3 joked

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale