ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "joint"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  joint

  กริยาช่อง 2 jointed

  กริยาช่อง 3 jointed

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale