ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "jockey into"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  jockey into

  กริยาช่อง 2 jockeyed

  กริยาช่อง 3 jockeyed

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "jockey into"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
jockeyjockeyed
check intochecked into
dig intodug into
draw intodrew into
eat intoate into
fall intofell into
make intomade into
pay intopaid into
come intocame into