ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "jerk around"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  jerk around

  กริยาช่อง 2 jerked

  กริยาช่อง 3 jerked

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "jerk around"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
jerkjerked
jerk offjerked
ask aroundasked around
wrap aroundwrapt around / wrapped around
come aroundcame around
fly aroundflew around
run aroundran around
stop aroundstopped around
push aroundpushed around