ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "jerk"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  jerk

  กริยาช่อง 2 jerked

  กริยาช่อง 3 jerked

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "jerk"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
jerk aroundjerked
jerk offjerked