ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "jar"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  jar

  กริยาช่อง 2 jared

  กริยาช่อง 3 jared

  แปลว่า ชน

  หมวด Regular Verb