ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "jag"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  jag

  กริยาช่อง 2 jaged

  กริยาช่อง 3 jaged

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale