ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "jack up"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  jack up

  กริยาช่อง 2 jacked

  กริยาช่อง 3 jacked

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "jack up"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
jackjacked
jack injacked
jack aroundjacked
break upbroke up up
spring upsprang up / sprung up
wrap upwrapt up / wrapped up
speed upsped up / speeded up
wake upwaked up / woke up
bring upbrought up