ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "jack around"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    jack around

    กริยาช่อง 2 jacked

    กริยาช่อง 3 jacked

    หมวด Regular Verb

    Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "jack around"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
jack upjacked
jack injacked
jackjacked
ask aroundasked around
wrap aroundwrapt around / wrapped around
have aroundhad around
show aroundshowed around
stand aroundstood around
drop arounddropped around