ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "jack around"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  jack around

  กริยาช่อง 2 jacked

  กริยาช่อง 3 jacked

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "jack around"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
jackjacked
jack upjacked
jack injacked
ask aroundasked around
wrap aroundwrapt around / wrapped around
come aroundcame around
fly aroundflew around
run aroundran around
stop aroundstopped around