ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "jabber away"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  jabber away

  กริยาช่อง 2 jabbered

  กริยาช่อง 3 jabbered

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "jabber away"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
jabberjabbered
eat awayate away
drop awaydropped away
wash awaywashed away
clear awaycleared away
hide awayhid away
scare awayscared away
blow awayblew away
drive awaydrove away