ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "incorporate"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  incorporate

  กริยาช่อง 2 incorporated

  กริยาช่อง 3 incorporated

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale