ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "incline"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  incline

  กริยาช่อง 2 inclined

  กริยาช่อง 3 inclined

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale