ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "incise"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  incise

  กริยาช่อง 2 incised

  กริยาช่อง 3 incised

  แปลว่า ตัด

  หมวด Regular Verb