ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "incinerate"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  incinerate

  กริยาช่อง 2 incinerated

  กริยาช่อง 3 incinerated

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale