ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "incapacitate"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  incapacitate

  กริยาช่อง 2 incapacitated

  กริยาช่อง 3 incapacitated

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale