ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "improve"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  improve

  กริยาช่อง 2 improved

  กริยาช่อง 3 improved

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale