ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "impregnate"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  impregnate

  กริยาช่อง 2 impregnated

  กริยาช่อง 3 impregnated

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale