ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "impoverish"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  impoverish

  กริยาช่อง 2 impoverished

  กริยาช่อง 3 impoverished

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale