ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "impose"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  impose

  กริยาช่อง 2 imposed

  กริยาช่อง 3 imposed

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale