ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "imply"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  imply

  กริยาช่อง 2 implied

  กริยาช่อง 3 implied

  แปลว่า บ่งบอกถึง

  หมวด Regular Verb