ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "implement"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    implement

    กริยาช่อง 2 implemented

    กริยาช่อง 3 implemented

    หมวด Regular Verb