ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "implant"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  implant

  กริยาช่อง 2 implanted

  กริยาช่อง 3 implanted

  แปลว่า สอดใส่

  หมวด Regular Verb