ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "impart"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  impart

  กริยาช่อง 2 imparted

  กริยาช่อง 3 imparted

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale