ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "impale"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  impale

  กริยาช่อง 2 impaled

  กริยาช่อง 3 impaled

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale