ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "immure"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  immure

  กริยาช่อง 2 immured

  กริยาช่อง 3 immured

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale