ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "immerge"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  immerge

  กริยาช่อง 2 immerged

  กริยาช่อง 3 immerged

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale