ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "harden"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  harden

  กริยาช่อง 2 hardened

  กริยาช่อง 3 hardened

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale