ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "happen"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  happen

  กริยาช่อง 2 happened

  กริยาช่อง 3 happened

  แปลว่า เกิดขึ้น

  หมวด Regular Verb