ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "hanker after"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  hanker after

  กริยาช่อง 2 hankered

  กริยาช่อง 3 hankered

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "hanker after"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
hankerhankered
hanker forhankered
ask afterasked after
run afterran after
call aftercalled after
be afterwere after
look afterlooked after
make aftermade after
take aftertook after