ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "hand over"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  hand over

  กริยาช่อง 2 handed

  กริยาช่อง 3 handed

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "hand over"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
hand outhanded
hand backhanded
hand onhanded
hand inhanded
handhanded
hand downhanded down
spill overspilt over / spilled over
throw overthrew over
wash overwashed over