ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "hand on"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  hand on

  กริยาช่อง 2 handed

  กริยาช่อง 3 handed

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "hand on"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
hand outhanded
hand backhanded
hand inhanded
handhanded
hand overhanded
hand downhanded down
spring onsprang on / sprung on
bear onbore on
catch oncaught on